چسب بتن سوپر بیست لیتری ساروج

306,000 تومان

چسب بتن، پلیمر امولسیونی پایه اکرلیک است که برای افزایش چسبندگی بتن تازه به منظور چسبیدن به بتن قدیمی در موارد مختلف از جمله تعمیر سازه های بتنی استفاده می شود.