فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی بتن شیمی ساختمان (۲۰ کیلویی)

820,000 تومان

فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی بتن شیمی ساختمان  (20 کیلویی) موارد استفاده فوق روان کننده
بتن های خود متراکم بتن ریزی در تراکم بالای میلگرد بتن های پمپی بتن پیش ساخته بتن حاوی پوزولان بتن پیش تنیده