ضد یخ بتن (مایع) ساروج بیست کیلوگرمی

99,000 تومان

در صنعت ساختمان، جهت هر گونه عملیات بتن ریزی  در سرما جهت بتن های مسلح و غیر مسلح و نیز ملاتهای سیمانی  با قابلیت مصرف تا دمایی 15- سانتی گراد.